โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ เงื่อนไขการเข้าร่วม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.sophia-summer.jp/index.html และสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560