ทุนการศึกษา Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional

Communication Skills for ASEAN 2019

 

Universiti Brunei Darussalam (UBD) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2019 สำหรับสมาชิกในกลุ่มประเทศ ASEAN ที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี ณ UBD – FPT Global Centre ดานัง ประเทศเวียดนาม โดยทุนที่ให้แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ Professional Communication in English และ Intensive English Proficiency Course

 

ระยะเวลารับทุน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

1. วันที่ 4 มี.ค. – 19 เม.ย. 2562
2. วันที่ 22 ก.ค. – 6 ก.ย. 2562
3. วันที่ 30 ก.ย. – 15 พ.ย. 2562

 

โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นั้น รวามค่าธรรมเนียมการเรียน, ค่าบัตรโดยกสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ จากประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ดานัง เวียดนาม, ค่าใช้จ่ายรายเดือน, ที่พัก, ประกันสุขภาพ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.gov.bn/PublishingImages/Pages/BDScholarship/GIB%20PCSS%202019.pdf ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและส่งใบสมัครไปยัง UBD โดยตรง ภายในวันที่ 14 ม.ค. 62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment