ชื่อบริการ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง

บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อบริการ

ตู้กดเงิน ธนาคารไทยพานิชย์

ที่ตั้ง

บริเวณโถงอาคารอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น1

ชื่อบริการ

ตู้กดเงิน ธนาคารกรุงศรี , ตู้ฝากเงิน ธนาคารไทยพานิชย์

ที่ตั้ง

บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2