สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร นายกสโมสร ประจำปี 2563 กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแนะนำนายกสโมสร ประจำปี 2564 นายกสำรองและผู้ตรวจสอบบัญชีคนต่อไป และกิจกรรมจับสลากมอบโชคแก่สมาชิก ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

กิจกรรม Exit interview (part II) สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม Exit interview (part II) สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Exit interview (part II) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี และจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” แก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ

สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี และจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” แก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ   เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ทันตแพทย์หญิงรัตนา จันตะดุลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ของคณะฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ นอกจากนี้สมาคมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง” โดยมี ทพ.ลาภิศ ชื่นกลิ่น กรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภาและอนุกรรมการแก้ไขกฏหมาย ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่บัณฑิตใหม่ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมรสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี กับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562   เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)