ค่าย "ชาร์จแบจ" เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เจริญสติ สติ สมาธิ ปัญญา 
ค่าย "ชาร์จแบจ" เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เจริญสติ สติ สมาธิ ปัญญา ค่าย "ชาร์จแบจ" เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เจริญสติ สติ สมาธิ ปัญญา ค่าย "ชาร์จแบจ" เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เจริญสติ สติ สมาธิ ปัญญา 

ค่าย “ชาร์จแบจ” เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เจริญสติ สติ สมาธิ ปัญญา ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 20-23 ก.ค. 2556 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในค่าย "ชาร์จแบจ" เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล เจริญสติ สติ สมาธิ ปัญญา ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร

โครงการ "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556"
โครงการ "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556"โครงการ "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556"โครงการ "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556"

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556”

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556" ณ ห้องบรรยาย B1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์