โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider)

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เมื่อวันที่ 4 และ 20 กันยายน 2556 คณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ทางด้านวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลังปริญญาและบุคคลากร Basic Life Support (Provider) ในวันที่ 4 และ 20 กันยายน 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 7

สภาอาจารย์ขอเชิญร่วมกิจกรรม แถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารในรอบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)