การเสวนาวิจัย “เขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุน : เจาะใจกรรมการ”

โดย ดร.เชษฐชัย บัณฑิตสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและวิจัยระหว่างประเทศและภายในประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น. ฯ ห้องประชุม B04 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา