คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 500 ใบ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 500 ใบ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในงานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จากประเทศทั้งในกลุ่มอาเซียน ยุโรป อเมริกา และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล