โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่2

ในระหว่าง 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 301 ห้องประชุมส่วนหลัง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการฉายภาพวิดีทัศน์และบรรยายเกี่ยวประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร (MAHIDOL) หลังจากนั้นมีการบรรยาย - การเลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญา การไม่ต่อสัญญา โดย คุณธนรัตน์ หล่อวงศ์ จากหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - ทุนเพื่อการพัฒนา การลาเพื่อการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน - สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดย คุณจันทิรา ศิริพิศ จากหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในหัวข้อนี้ - การสมัคร Free Internet, ระบบ E-pay Slip, ค่า พ.ต.ส. โดย คุณทัศนาลัย คุ้มอักษร…

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล