ภาพกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกสุขใจ สายใยผูกพัน”

ภาพกิจกรรมประกวดภาพถ่าย "แม่ลูกสุขใจ สายใยผูกพัน" รางวัลที่ 1 : ฟินมั๊กแม่ 166 คะแนน รางวัลที่ 2 : อบอุ่นใจ 92 คะแนน รางวัลที่ 3 : สุขเพราะเธอ 91 คะแนน รางวัลชมเชย : อ้อมกอดแม่ 88 คะแนน รางวัลชมเชย : ร่มเงารัก 61 คะแนน ขวัญใจมวลชน : อ้อมกอดแม่ 382 Like