ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2561

ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบชิงชนะเลิศ) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา แก่ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2561 จัดโดยสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังและรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนมีความสนใจเอาใจใส่ในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โดยในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (รอบชิงชนะเลิศ) จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย และผู้ชนะการประกวด ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ (ด.ช.ธนธัส โทรอล) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ด.ญ.สุพิชญ์นันท์ พลไชยขา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ด.ญ.กฤษฏี นาคนาม) ซึ่งจะเข้ารับประทานรางวัลในงานเพื่อฟันที่คุณรัก ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ…

นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม The 32nd IADR Southeast Asian Division Annual Meeting. ณ Ariyana Danang Exhibition & Convention Center สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5  เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในการประชุม The 32nd IADR Southeast Asian Division Annual Meeting.   ณ  Ariyana Danang Exhibition & Convention Center สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   เมื่อวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561  นางสาวมาริษา  ศรีธวัชชัย  นักศึกษาทันตแพทย์หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย  เรื่อง EDTA Promotes Dentine Integration of Stem Cells Delivered by Hydrogel  ซึ่งเป็นการแข่งขันในรายการ The Unilever Hatton Competition and Awards  ในการประชุม…

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย"   รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มและถวายสักการะฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ