คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และแนะนำการจัดฟันแบบใส ในงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และแนะนำการจัดฟันแบบใส ในงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พีรพงศ์ สันติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “Healthcare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ โดยภายในงานมีการออกบูธให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา-แนะนำ การโชว์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเวิร์กช็อป และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมออกบูธให้บริการทางการแพทย์และให้คำปรึกษาโดยบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาการนอนกรนกับการหยุดหายใจขณะนอนหลับ และแนะนำการจัดฟันแบบใส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่…

คณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และร่วมแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน 2563   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกรรมการประจำคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการบริการ ผลงานการบริการ “การจัดการและการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก” โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รับมอบแทน…

กิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

กิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา  เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวิภาดา เลิศฤทธิ์ รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษานานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.กัลยา ยันต์พิเศษ  รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ, รองศาสตราจารย์ ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีฯ โดยประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล