โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program

 

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการ DUO-Sweden 2017 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักร สวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ สมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย

 

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้ารับทุนโดยตรง ภายในวันที่ 21 พ.ค. 61 สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment