การประชุม ASAIHL Conference on “Higher Education for Diversity and Global Citizenship”

 

The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) เชิญเข้าร่วมประชุม ASAIHL Conference on “Higher Education for Diversity and Global

Citizenship” ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมประกอบด้วย 3 sub-themes คือ

– Pedagogy for Student-Centered Teaching
– Technology Innovation in Education Creating New Learning Space
– Transforming Knowledge into Wisdom toward Peace

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง abstract มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับนำเสนอในการประชุมดังกล่าว

ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยจะต้องส่ง Full paper ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asaihl2018.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment