การประชุมวิชาการ (ASAIHL Conference 2017) ในหัวข้อ “Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation”

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ (ASAIHL Conference 2017) ในหัวข้อ “Better Life Expectancy through Education, Research, and Innovation” ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ณ ขณะนี้ Country report และ research papers ได้รับการพิจารณา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน cluster ต่างๆ (Health sciences, science and technology, และ social science) สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.asaihl2017.nu.ac.th
หมายเหตุ

 

– ม.มหิดล ซึ่งเป็นสมาชิกของ ASAIHL สามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ 3 ท่าน โดยไม่มีค่าลงทะเบียน (ปกติค่าลงทะเบียนคนละ $300 USD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment