ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 – 14.10 น.

สถานที่ : ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 821 1273

Password: DTMU2021-01

กำหนดการ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย Link QR-CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/05/20210519-2-edit.jpg

ลงข่าว ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564