ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

Doctor of Philosophy Program and Residency Training Program

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30- 11.50 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B9 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 259 9402

Password: DTMU2021-01

Master of Sciences Program

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30- 12.10 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 553 4580

Password: DTMU2021-02

 

Undergraduate Program

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30- 14.50 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings

Meeting number : 158 245 2749

Password: DTMU2021-03

ลงข่าว ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment