ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ครั้งที่ 1
วันเวลาที่จัดงาน : วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ส่วนหลังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ครั้งที่ 2
วันเวลาที่จัดงาน : วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ส่วนหลังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ : https://forms.gle/K1qowCDHKag9X1Sf6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี โทร.02 200 7577 (คุณยุพิน)

ลงข่าว ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment