ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
เริ่มแจกบัตรคิว : เวลา 6.30 – 11.30 น.
เข้ารับการรักษา : เวลา 8.00 -15.00 น.
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment