ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

วันเวลาการสอบ : วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่สอบ : ณ ห้อง 302 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 (ส่วนหลัง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-2007638

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment