โครงการ Macquarie University Student Exchange Program (2019 enrolment)

 

โครงการ Macquarie University Student Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย ในช่วง session 1: ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (Academic IELTS of 6.5 with a minimum of 6.0 in each band)

 

นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. https://www.mq.edu.au/study/study/starting-at-macquarie/orientation
2. https://www.mq.edu.au/study/starting-at-macquarie/orientation

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจส่ง Transcript (ภาษาอังกฤษ) และผล IELTS Score มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 (ไม่รับเอกสารการสมัครทางอีเมล์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment