รายการเพื่อฟันที่คุณรัก (ทุกตอน)

ท่านสามารถเข้าชมผ่าน ช่อง Channel YouTube

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาม Link  https://www.youtube.com/c/dentmahidol