ติดต่อเรา

 

หน่วยเวชระเบียน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-2007777 ต่อ 1021-2

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 02-2007797

หน่วยเวชระเบียน

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7.30-20.00 น

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 7.30-16.00 น