รากเทียม คือ วัสดุที่ฝั่งลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันของฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

 

วัสดุที่ใช้ทำรากเทียม

รากเทียมโดยทั่วไปแล้วจะผลิตจากโลหะผสมไททาเนียม เนื่องจากมีความเเข็งแรงและ สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อของร่างกายได้อย่างดี

 

รากเทียมเหมาะกับใครบ้าง?

รากฟันเทียมสามารถทำได้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะได้รับการผ่าตัดในช่องปากได้อย่างปลอดภัย ในกรณีวัยรุ่นจะยังมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรจึงจำเป็นต้องรอให้ขากรรไกรหยุดการเจริญเติบโตก่อนจึงจะสามารถใส่รากฟันเทียมได้

 

ข้อดีของรากเทียม

1. ในกรณีที่ทำเพื่อทดแทนฟันที่ถอนไปบางซี่จะไม่มีการสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติของฟันข้างเคียงที่เหลืออยู่
2. ในกรณีที่ทำเป็นฟันเทียมชนิดถอดได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดของฟันเทียมในช่องปาก
3. คล้ายฟันธรรมชาติ (ใช้งานและสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ)

 

ข้อเสียของรากเทียม

1. ค่าใช้จ่ายสูง และถ้าหากผู้ป่วยมีกระดูกไม่แข็งแรงหรือเพียงพอก็ต้องมีการผ่าตัดเพิ่มเติม
2. การผ่าตัดฝังรากเทียมอาจจะต้องมีการผ่าตัดหลายครั้ง
3. ใช้ระยะเวลาในการรักษาสมบรูณ์นานกว่าการทำสะพานปกติเนื่องจากต้องแบ่งการรักษาเป็น 2 ระยะ โดยการทำรากเทียมจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 เดือน

 

ขั้นตอนการรักษาด้วยรากเทียม

1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟันต่างๆภายในช่องปากและพิมพ์ปากเพื่อนำมาวางแผนการรักษา
2. ถ่ายภาพรังสีเพื่อประเมินสภาพกระดูกของคนไข้
3. ฝังรากเทียม และรอไปอีกอย่างน้อย 2-3 เดือน
4. ทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันเทียม