เครื่องมือและอุปกรณ์

 

  • เครื่อง Intraoral Scanner 3 Shape จำนวน 3 เครื่อง
  • เครื่อง Intraoral Scanner Sirona จำนวน 2 เครื่อง