ขั้นตอนการให้บริการ

 

1. จองใช้เครื่อง Intraoral Scanner

1.1 ติดต่อประสานงานกับเคาเตอร์

1.2 ทพ.จองเครื่อง Intraoral Scanner ผ่านระบบ http://10.3.4.137/digitalscan

1.3 เก็บค่าบริการหลังการใช้งาน

1.4 ยืม-คืน เครื่อง Intraoral Scanner ตามเวลาที่กำหนด

 

2. รับ-ส่งงานแลป

2.1 ติดต่อประสานงานกับเคาเตอร์

2.2 ช่างทันตกรรมดำเนินงานตามใบสั่งงาน

2.3 คำนวนค่าใช้จ่าย , ออกใบวางบิล ,  แจ้งค่าแลปประจำเดือน เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบ

2.4 เจ้าหน้าที่ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลส่งงานตามวันเวลาที่กำหนด