สรุปจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

  • ผู้ป่วยนอก
  • ผู้ป่วยใน