บริการทางการแพทย์

  • ผ่าตัดส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกข้อต่อขากรรไกร

  • ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่ง

  • ผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานโหว่

  • ผ่าตัดแก้ไขกระดูกสันเหงือกโหว่ด้วยการปลูกกระดูก

  • ผ่าตัดแก้ไขรูปร่างจมูกในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

  • ผ่าตัดขากรรไกรด้วยการยืดกระดูก distraction osteogenesis

  • ผ่าตัดแก้ไขความวิการของใบหู