ติดต่อเรา

คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2200-7777 ต่อ 3333-9

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2200-7772

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3333-9

หมายเลขโทรสาร 0-2200-7752

หมายเลขโทรศัพท์ จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) 0-2200-7777 ต่อ 3340