ติดต่อเรา

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 เคาน์เตอร์เบอร์ 1

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 02-200-7746  02-200-7702

หมายเลขโทรศัพท์สายกลาง 02-200-7777 ต่อ 7746

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7746 ,  7702

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-197-0093