ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้ “รักษารากฟันฟรี รับจำนวนจำกัด”

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดคลินิกระบบค่าตอบแทน นอกเวลาราชการเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เริ่มเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป