คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดคลินิกระบบค่าตอบแทน นอกเวลาราชการเพิ่มในวันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
เริ่มเปิดให้บริการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษารากฟัน…ฟรี โครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้
รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน