ขั้นตอนการให้บริการ

 

1. เรียกมารับการรักษาตามคิวโดยทันตแพทย์หลังปริญญาเฉพาะทางเอ็นโดดอนต์ติกส์ (ระบบการเรียนการสอน)

        โดยเมื่อถึงคิวรักษาคลองรากฟันเจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตรไป เพื่อให้ผู้ป่วยโทรกลับมายืนยันว่ายังต้องการรักษาคลองรากฟัน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรไปนัดให้มารับการรักษา


2. ผู้ป่วยมารับการรักษาฉุกเฉิน รับปรึกษา และติดตามผลการรักษา

  • รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินของคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยผู้ป่วยมาติดต่อที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 แล้วเจ้าหน้าที่ฯจะส่งต่อตามขั้นตอน
  • ผู้ป่วยที่ส่งมาเพื่อปรึกษาการรักษาคลองรากฟัน ให้นำหนังสือส่งตัว มาติดต่อที่ห้องเวชระเบียนชั้น 1 แล้วเจ้าหน้าที่ฯจะส่งต่อตามขั้นตอน
  • ผู้ป่วยติดตามผลการรักษาคลองรากฟัน (Recall) เมื่อได้รับไปรษณียบัตรให้โทรกลับมานัดหมายวันและเวลา


3.รักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (ระบบค่าตอบแทน) โดยสามารถนัดหมายรับการรักษาได้ที่คลินิก วิทยาเอ็นโดดอนต์