ติดต่อเรา

 

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
เคาน์เตอร์หมายเลข 1
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-200-7777 ต่อ 7666 , 5575
หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 02-200-7666
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5575 , 7666
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 065-5244854
หมายเลขโทรศัพท์จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) 02-200-7777 ต่อ 5561