ขั้นตอนการให้บริการ

 

1.ในกรณีเรียกมารับการรักษาตามคิวการรักษา (ระบบการเรียนการสอน)

โดยเมื่อถึงคิวอุดฟันเจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตรไปแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ เพื่อให้ผู้ป่วยโทรกลับมายืนยันว่ายังต้องการรักษา จากนั้นทันตแพทย์เจ้าของ case จะโทรนัดหมายผู้ป่วยมาทำการรักษา

 

2. ผู้ป่วยมารับการรักษาฉุกเฉิน และติดตามผลการรักษา

– กรณีฉุกเฉินผู้ป่วยมาติดต่อที่หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 แล้วเจ้าหน้าที่ฯจะส่งต่อตามลำดับขั้นตอน

– การติดตามผู้ป่วยหลังการให้การรักษา(Recall) เจ้าหน้าที่จะส่งไปรษณียบัตรเพื่อแจ้งให้ผู้ติดต่อกลับจากนั้นเจ้าหน้าที่จะโทรนัดหมายให้มารับการตรวจหลังการรักษา