ติดต่อเรา

 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 4

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2200-7777 ต่อ 4444-54

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2200-7776

หมายเลขโทรสาร 0-2200-7753

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4444-54

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-399-6396, 090-197-0086, 090-197-0087

หมายเลขโทรศัพท์ จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) 02-200-7777 ต่อ 4455