การให้บริการ(ประเภทการรักษา)

 

1. ระบบการเรียนการสอน (ในเวลาราชการ)

1.1. การรักษาประเภทเครื่องมือถอดได้
– เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 5 ,6 เป็นผู้ทำการรักษาโดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุม

1.2. การรักษาประเภทเครื่องมือชนิดติดแน่น
– เป็นนักศึกษาหลังปริญญาผู้ทำการรักษา โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุม Case

– อาจารย์เป็นผู้ทำการรักษา โดยมีนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 5, 6 ช่วยในบางขั้นตอน

1.3. Premium Clinic

– อาจารย์เป็นผู้ทำการรักษาอัตราค่าบริการจะสูงกว่าระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลังปริญญานอกจากนั้นยังมีการรักษาร่วมกับคลินิก

– การจัดฟันร่วมกับการใส่ฟันปลอม (Ortho Prosth)

– การจัดฟันร่วมกับการรักษาโรคเหงือก (Ortho Perio)

– การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Ortho Surgery)

– การจัดฟันร่วมกับการรักษาคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่ (Ortho Cleft)

2. ระบบค่าตอบแทน (นอกเวลาราชการ จ-ศ 16.30-19.30 และ ส 8.30-16.30)

2.1 การรักษาแบบเครื่องมือถอดได้

2.2 การรักษาแบบติดแน่น

2.3 การรักษาแบบติดแน่นร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร