เครื่องมือและอุปกรณ์

 

คลินิกกลางมีเก้าอี้ทำฟันที่ทันสมัยและหลากหลายให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติ

และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 เครื่องถ่ายภาพ X-ray ประจำคลินิกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทันตแพทย์และผู้ป่วย

 เครื่องถ่ายภาพ X-ray ประจำคลินิกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทันตแพทย์และผู้ป่วย

เครื่องฉายแสงแบบเคลื่อนที่ และเครื่องฉายแสงไร้สาย (LED) พร้อมเครื่องวัดความเข้มแสงเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่

เครื่องขูดหินน้ำลายทั้งแบบติดตั้งกับยูนิตและแบบเคลื่อนที่่

 วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน มีให้เลือกใช้หลากหลายชนิดให้เลือกใช้แต่ละประเภทงาน