ติดต่อเรา

 

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ – ศุกร์  ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.  ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.

วันพุธ(บ่าย) เวลา 13.00- 16.00 น. ไม่เปิดให้บริการ

คลินิกกลาง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2200-7777 ต่อ 6666-79

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2200-7676

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 6666-79

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 090-197-0100

หมายเลขโทรสาร 0-2200-7756

หมายเลขโทรศัพท์ จุดชำระเงิน (เจ้าหน้าที่การเงิน) 0-2200-7777 ต่อ 6680