การให้บริการ

 

คลินิกลางเป็นคลินิกปฎิบัติการรวมที่ให้การรักษาด้านทันตกรรมหัตถการ การรักษาด้านปริทันตวิทยา การรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และวิทยาระบบบดเคี้ยว ภายใต้การดูแลของอาจารย์แต่ละสาขาอย่างใกล้ชิด โดยมีจำนวนเก้าอี้ทำฟันทั้งหมด 184 ตัวไว้ให้บริการ

 

การรักษาด้านทันตกรรมหัตถการ อุดฟัน รักษาคลองรากฟัน

การรักษาด้านปริทันตวิทยา ขูดหินปูน รักษาเหงือก

การรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์