โรงพยาบาลทันตกรรม

ขั้นตอนการรับบริการ

* แบบขอมีเวชระเบียนผู้ป่วย *

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยเวชระเบียน โทร. 02-200-7777 ต่อ 1021-26