โรงพยาบาลทันตกรรม

ขั้นตอนการรับบริการ

 

ขั้นตอนการขอรับบริการทางทันตกรรม

ผู้ป่วยเตรียมเอกสารติดต่อลงทะเบียนได้ที่ หน่วยเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1

** หมายเหตุ หน่วยเวชระเบียนเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วย ดังนี้

– ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ (ช่วงเช้า) เวลา 7:30 – 11:00 น. (ช่วงบ่าย) เวลา 13:00 – 15.00 น.** (ยกเว้นวันพุธบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ปิดให้บริการ)

– นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30 -18:30 น. **

– เสาร์-อาทิตย์ เวลา 7:30 – 15:00 น. ** (ปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)

 

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

• บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร /เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก

• สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้ใบสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านของเด็กหรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตร /เอกสารอื่นใดที่ ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัว 13 หลัก

* แบบขอมีเวชระเบียนผู้ป่วย *

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยเวชระเบียน โทร. 02-200-7777 ต่อ 1021-26