โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program

 

โครงการ Kumamoto University 2018 Spring Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญา โดยแบ่งออกเป็น 2 Course ดังนี้

1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น หัวข้อ “Japanese and Japanese Culture” ระหว่างวันที่ 13-22 ก.พ. 2561 (10 วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Groundwater Systems and Environmental Sustainability” ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 8 มี.ค. 2561 (10 วัน) ค่าใช้จ่าย 80,000 JPY ไม่รวมค่าเดินทางและค่าอาหาร

 

นักศึกษาไทยที่สนใจขอทุน JASSO ในการเข้าร่วมโครงการ เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลการเรียน 2.30 จาก scale 3.00 รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ http://www.op.mahidol.ac.th/orir/

 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลการสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 และผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5 ขึ้นไป ขอให้ผู้สนใจส่งใบสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment