โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น

 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น January Session in Japanese Studies ของ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2561

 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ เงื่อนไขการเข้าร่วม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.sophia-summer.jp/index.html และสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment