[ข่าวประชาสัมพันธ์จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ]

ขณะนี้ ระบบลงทะเบียนงานประชุม อมราวิชาการ ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว หากท่านใดประสงค์จะลงทะเบียนงานประชุม

ขอความกรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านทางผู้แทนบริษัท DentsplySirona คุณสุปรียา แตงอ่อน โทร.0988933263 ได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment