สถานที่ติดต่อ

 

“องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
MEDICAL AND DENTAL STAFF ORGANIZATION, FACULTY OF DENTISTRY, MAHIDOL UNIVERSITY
สำนักงานองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Mail : MDSO.DTMU@gmail.com
โทรศัพท์ 02-200-7777 (1034)
*กรุณาติดต่อในเวลาราชการ และ Line ตาม QR-Code ด้านล่าง