ติดต่อเรา

 

หน่วยสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน

อาคาร ศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น G

คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7593

E-mail : Mupee7593@gmail.com