ติดต่อเรา

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
งานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณบดี ชั้น 16
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โทร.7573