ติดต่อเรา

หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
งานทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณบดี ชั้น 16
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โทร : 02-2007573
ศูนย์กีฬา : 02-2007652