บุคลากร


นายพิริยะ นามเสถียร

   หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ตำแหน่ง วิศวกร

   E-mail : pryball@gmail.com

 นายธนิต ทิพยศสุนทร

   ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

   E-mail : thanit.tip@mahidol.ac.th

นายฤทธิพร หาพร

   ตำแหน่ง วิศวกร

   E-mail : rittiporn2529@gmail.com

นายสากิยะ วรรณะพุก

   ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

   E-mail : sakii_pbg@hotmail.com