ภารกิจหน่วยงาน

 

1. รถสวัสดิการ

ให้บริการ รถสวัสดิการตอนเย็น เวลา 17.30-21.00  น. ทั้งหมด 3 คัน โดยจะให้บริการรับส่งบุคลากรนักศึกษาของคณะทันตแพทย์  บริเวณ ซอยโยธี  ถึง อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

2. รถออกหน่วยทันตกรรมชุมชน

ให้บริการรถ ออกหน่วยทันตกรรมชุมชน แก่นักศึกษาในบริเวณเขตพื้นที่ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเช้าถึงเที่ยง  จันทร์-ศุกร์  ตลอดทั้งปีการศึกษา

3. รถออกหน่วยโครงการทันตกรรมพระราชทาน

ให้บริการรถ ออกหน่วยตามโครงการทันตกรรมพระราชทานของสมเด็จพระเทพฯ ตามตารางที่กำหนด

4. รถศูนย์การแพทย์

1.วันจันทร์, วันอังคาร  และวันพฤหัสบดี  ให้บริการ  3 รอบ

รอบที่ 1  8.00-12.15 น.

รอบที่ 2  8.15-14.30 น.

รอบที่ 3  8.30-16.30 น.

2.วันพุธ  ให้บริการ 1 รอบ

8.00-12.15

3.วันศุกร์  ให้บริการ 2 รอบ

รอบที่ 1  8.00-12.15

รอบที่ 2  8.15-16.30

5. รถบริการงานทั่วไป

ให้บริการการขอใช้รถ ใน เขตกรุงเทพมหานครและ ต่างจังหวัด  งด การให้บริการ วันเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นคำสั่งรถไปราชการต่อเนื่อง หรืองานบริการตามใบขออนุญาตใช้รถยนต์ล่วงหน้า เช่น รับ-ส่ง
คนไข้ผ่าตัด,นักศึกษานานาชาติ,กิจการนักศึกษา วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ

6. ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของคณะ

บำรุงรักษารถและตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อยู่ตลอด