บุคลากร

นางสาววชิราวรรณ พรพิมลเทพ
MissWachirawan Ponpimontep
 รักษาการหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร :  02-200-7653

นางสาวกัณฐชา ศิริวนิชสุนทร
MissKunthacha Sirivanichsuntron
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 02-200-7653
E-mail : sirindhorndentalmuseum@gmail.com