ติดต่อเรา

 

หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ

โทรศัพท์ 02-200-7651

โทรสาร 02-200-7651